Orae Oru - purampokku

Music Tracks

No. Song Title Lyric Writer Performer(s) Listen here
1 “Aaja O Re ” Varshan, Abhay Jodhpurkar, Amirthavarshini, Haritha Listen
2 “Dhaegam Thaakkum” Varshan, K. Krishna Kumar, Ramya NSK Listen
3 “Kalaasi Kalaasi” Varshan, M.L.R. Karthikeyan, Malathy Lakshman, Tirukumar Thiagarajah, Diwakar Listen
4 “Marina Beachula ” Varshan, Diwakar, Mukesh Listen
5 “ Orae Oru” Vijay Prakash & Sunitha Sarathy Listen

User Comments