Chennai 600028 - 2 (U)
09/Dec/2016 Sports, Drama 2hrs 34 mins

CHENNAI 600028 - 2

Crew

Director VENKAT PRABHU
Production Black Ticket Company
Music Director Yuvan Shankar RAJA
Cinematographer Rajesh Yadav
Editor Praveen K. L.
Dialogue Venkat Prabhu