Crew

Director VENKAT PRABHU
Production S.P.B.Charan , J.K.Saravana
Music Director Yuvan Shankar RAJA
Writer Venkat Prabhu
Editor B Lenin